BỘ ĐẦU SÚNG VÀ CỔ CONG 25AK

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật:

1

004.0012

Swan Neck 250, 50°

2

142.0001

Contact Tip Holder M6, 35mm

3

145.0076

Gas Nozzle Con. 15 x 57mm

4

145.0042

Gas Nozzle Cyl. 18 x 57mm

5

140.0379

Contact Tip  M6 x 28 x 1.2mm


Sản phẩm khác