Xe năng Pallet 03

Giá: Liên hệ

Danh mục: Xe năng Pallet

Thông số

Tải trọng nâng

Hành trình nâng Max (H1)

Hành trình hạ Min (H2)

kg

mm

mm

XNB 02 - 80

200

800

280

XNB 04 - 80

400

800

280

XNB 06 - 80

600

800

280


Sản phẩm khác

Xe năng Pallet 04
Xe năng Pallet 02
Xe năng Pallet 01