WS-606

Giá: Liên hệ

Đối với T, X, K, H hàn khớp
Đối với hàn thép tấm dày, bể áp lực và cơ cấu nhiệm vụ nặng nề
Theo khoảng cách root, chọn lựa kích thước 5φ, 7φ, 10φ, 12φ, 15φ


Sản phẩm khác

WS-613
WS-612
WS-611
WS-610C
WS-610A