WS-601

Giá: Liên hệ

Loại tiêu chuẩn hàn một phía với CO2 và CO2 + Ar bảo vệ khí

Áp dụng cho đóng tàu, kết cấu thép và kết cấu nước ngoài


Sản phẩm khác

WS-613
WS-612
WS-611
WS-610C
WS-610A