Súng hàn Mig kiểu Tbi

Súng hàn Mig TBI 25
Súng hàn Mig TBI 36
Súng hàn Mig TBI 24