Que thổi cacbon dẹp

Giá: Liên hệ

Thông Số và kỹ thuật Que Thổi Cacbon

Đặc điểm

1)  Điện trở: dưới 2mΩ- cm2

2) Trọng lực chung: trên 1,65g / cm2

3) Carbon cố định: hơn 98,5%

4) Độ cứng: Trên 30 (50 shore)

5) Độ bền xé: 300 kg / cm2

Lựa chọn kích thước thanh Carbon

Chiều rộng của rãnh (m.m) = đường kính que (m.m) * 1.5

Độ sâu của rãnh (m.m) = đường kính que (m.m) * 0.8


Sản phẩm khác