Phụ kiện súng hàn Tig

ĐUÔI TIG 41V33
ĐUÔI TIG 41V35
ĐUÔI TIG 41V24
TIG TAIL 57Y04
ĐUÔI TIG 56Y44
ĐUÔI TIG VS-1
ĐUÔI TIG VS-2
Kẹp kim hàn Tig  04
Kẹp kim hàn Tig  03
Kẹp kim hàn Tig  02
Kẹp kim hàn Tig  01
Chụp kẹp kim 08
Chụp kẹp kim 07
Chụp kẹp kim 06
Chụp kẹp kim 05
Chụp kẹp kim 04
Chụp kẹp kim 03