HYPERTHERM MAX 80-100/PAC 130

Giá: Liên hệ

1

120433 Electrode

2

020396 Tip 1.0mm 40A

3

020397 Tip 1.3mm 80A

4

020337 Tip 1.5mm 100A


Sản phẩm khác

HYPERTHERM 1250
HYPERTHERM 1650
HYPERTHERM MAX 42
HYPERTHERM MAX 200
HYPERTHERM HPR130