HYPERTHERM MAX 42

Giá: Liên hệ

PART NO

 

DESCRIPTION

1

 

120573 Electrode

2

 

120574 Long Electrode

3

 

020361 Swirl Ring

4

 

020350 Tip 1.0mm

5

 

020395 Tip 1.1mm

6

 

020546 Long Tip 1.0mm

7

 

020930 Nozzle Retaining Cap


Sản phẩm khác