ĐUỐC WP-17 LÀM MÁT KHÍ

Giá: Liên hệ

Technical Data 

Rating :

  • 150A DC
  • 120A AC

Duty Cycle : 60%

Electrodes :0.5-2.4mm

Danh mục: Súng hàn Tig

Nội dung bên trong TAB

Nội dung bên trong TAB 2


Sản phẩm khác